Điều gì tạo nên giá trị của Vòng Chú Đại Bi Thái Lan, Vòng tay khắc Chú Đại Bi mang lại may mắn cho người sở hữu.